Alimenty na dziecko w Niemczech – kiedy i ile się należy?

Alimenty na dziecko w Niemczech – kiedy i ile się należy?

Zarówno w Niemczech jak i wielu innych krajach obowiązek wychowywania dziecka i łożenia na jego utrzymanie spoczywa na obojgu z rodziców. Jeżeli któreś z nich nie chce lub nie ma możliwości brać udziału w czynnym życiu swojego dziecka zobowiązani są do płacenia na jego rzecz alimentów. Wysokość miesięcznych kwot, jakie muszą płacić określa tabela alimentacyjna, czyli Düsseldorfer Tabelle. Trzeba zaznaczyć, że tabela ta nie jest aktem prawnym, jest jedynie wytyczną i tworzy pewną ramę dla sądów niemieckich. Naturalnie wysokość świadczeń alimentacyjnych jest zależna od zarobków rodzica płacącego alimenty a także od wieku dziecka – stwierdza radca Katarzyna Brzozowska specjalizująca się w prawie rodzinnym.

Przykładowo:

Wysokość zarobków netto – do 1500 €

Wiek dziecka –
do 5 lat – 317 €
6 – 12 lat – 364 €
12 – 17 lat – 426 €
Od 18 lat – 488 €

Kombinacji w zależności od zarobków jest dużo, nie sposób wymienić wszystkich. Dla porównania postanowiłam zamieścić jeszcze jeden wariant – przy dużo wyższych zarobkach.

Wysokość zarobków dłużnika netto – 4701 – 5100 €

Wiek dziecka –
Do 5 lat – 508 €
6 – 12 lat – 583 €
12 – 17 lat – 682 €
Od 18 lat – 781 €

Przy dochodach powyżej 5100 € miesięcznie stawki alimentów przeliczane i przyznawane są indywidualnie.

Teoretycznie jeśli rodzic mieszka i pracuje w Niemczech i tam jest ubezpieczony i zameldowany, nie ma znaczenia gdzie mieszka dziecko. W praktyce wygląda to jednak nieco inaczej. Sąd przyznając alimenty zazwyczaj zmniejsza kwotę o jedną trzecią dla dziecka mieszkającego w Polsce w stosunku do tego ile dostałoby gdyby mieszkało ono w Niemczech.

W Niemczech państwo wypłaca rodzicom zasiłek na pierwsze i drugie dziecko w wysokości po 184 €, na trzecie 190 € a na każde kolejne po 215 €. W przypadku gdy dziecko osiągnęło pełnoletność zasiłek uznany jest jako jego dochód. Wówczas kwota świadczenia alimentacyjnego zmniejszona jest o połowę owego dochodu dziecka.

Warto w sytuacjach wątpliwości zwrócić się o pomoc do międzynarodowej kancelarii, dla której bariera językowa i różnice w prawie nie stanowią problemu.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *