Browsed by
Autor: Admin

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Rozwód stanowi częsty sposób definitywnego rozwiązania problemów małżeńskich o rozmaitym podłożu, będąc niejednokrotnie ostateczną drogą do zakończenia związku. Jakie formalności należy zrealizować oraz jak szybko i skutecznie przejść przez rozwodowe zawiłości?

Pozew rozwodowy – pierwszy krok do rozwiązania małżeństwa

Rozwód jest orzekany w przebiegu procesu sądowego, który zostaje zapoczątkowany stosownym pozwem, złożonym przez jednego z małżonków. Należy podkreślić, że sądowe postępowanie, zmierzające do orzeczenia rozwodu ma charakter całkowicie osobisty – nie może więc być powodowane przez osoby trzecie, a moc sprawczą ma wyłącznie pozew złożony przez któregoś z małżonków.

Dodatkowo, sąd może odstąpić od orzekania rozwodu, jeśli w jego wyniku mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub jeśli jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwiązanie związku.

Rozwodowe rozprawy sądowe

Po rozpatrzeniu pozwu, sąd ustala datę pierwszego spotkania zainteresowanych stron – obowiązkowe jest przesłuchanie małżonków, którzy w ramach postępowania rozwodowego mają prawo zgłaszać wszelkie dowody, uznane na istotne w sprawie. Mogą również prosić o powołanie świadków lub biegłych, których przesłuchanie wniosłoby do sprawy istotne informacje i pomogło rozstrzygnąć niejasne kwestie.

Częstymi sprawami spornymi okazują się aspekty utrzymania władzy rodzicielskiej oraz wypłacania alimentów, niejednokrotnie niezbędny staje się także sądowy podział majątku. W odniesieniu do tych kwestii może stać się konieczne odroczenie rozprawy do kolejnego terminu – rozprawy rozwodowe mogą bowiem odbywać się w kilku sesjach, jeśli sąd uzna, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie danej sprawy.

Możliwe staje się również przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego – podobna decyzja zapada, gdy sąd dostrzeże przesłanki, świadczące o realnej szansie utrzymania małżeństwa lub gdy istotne jest ugodowe rozstrzygnięcie wspomnianych powyżej kwestii spornych.

Wyrok orzekający o rozwodzie

Decyzja o rozwodzie przedstawiana jest w formie wyroku, jednak przysługuje od niej odwołanie, generujące kolejne rozprawy w sądzie apelacyjnym. Wyrok zawiera informacje o podziale wspólnego mienia, opiece nad dziećmi oraz może orzekać ewentualne alimenty na rzecz dzieci lub jednego z małżonków.

Ile kosztuje rozwód?

Za przeprowadzenie rozprawy rozwodowej pobierana jest stała opłata, wynosząca sześćset złotych – warto wiedzieć, że jeśli pozew rozwodowy oznaczony jest jako opłacony, można liczyć na szybszy przebieg sprawy.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

Każdego roku ZUS wydaje setki tysięcy różnych decyzji. Często są one błędne. Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ZUS odwołanie w formie pisemnej musimy wysłać do miesiąca od daty otrzymania wspomnianej decyzji. Możemy to zrobić bezpośrednio w oddziale ZUS-u, albo też listownie. W tym drugim przypadku uwzględnia się datę stempla pocztowego.

Co potem?

Po otrzymaniu odwołania, ZUS może albo podtrzymać swoją decyzję, albo też zmienić ją. W praktyce ZUS przekazuje sprawę do sądu, co następuje zwykle w terminie 30 dni od momentu otrzymania odwołania. Jeśli sąd nie otrzyma stosownego dokumentu do 60 dni od momentu przesłania odwołania do ZUS-u, możemy sami zaskarżyć ZUS przed sądem z tytułu zbędnego przedłużania czasu trwania naszej sprawy.

Prawnik? Z pewnością warto!

Jeśli uważamy, że decyzja ZUS-u jest dla nas krzywdząca i niesprawiedliwa, niezbędna może się okazać pomoc prawnika przy odwołaniu od decyzji ZUS. Zwłaszcza, jeśli sprawa będzie rozpatrywana przez sąd.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Na co zwracać uwagę wybierając kancelarię prawną?

Na co zwracać uwagę wybierając kancelarię prawną?

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z usług swojego adwokata, to warto zmienić go na innego. W wyborze najlepszej na rynku kancelarii adwokackiej, bardzo pomocne mogą okazać się rekomendacje usatysfakcjonowanych klientów. W Internecie można znaleźć bardzo wiele profesjonalnych serwisów internetowych, w których to możemy nie tylko zapoznać się z opiniami o konkretnych kancelariach, ale również umieścić własną opinię. Dzięki takim serwisom dowiemy się między innymi tego, z pomocy których firm warto skorzystać, a które należy omijać szerokim łukiem.

Na co zwracać szczególną uwagę

Jeżeli interesuje Państwa dobra i tania kancelaria adwokacka, to należy jak najszybciej zapomnieć o czymś takim. Jak łatwo się domyśleć usługi profesjonalne muszą swoje kosztować, dlatego też w pierwszej kolejności musimy bardzo dokładnie określić swoje potrzeby. Musimy dobrze wiedzieć do czego tak naprawdę będzie potrzebny nam adwokat i co najważniejsze, czy będziemy chcieli korzystać z jego usług na stałe, czy tylko jednorazowo. Warto również zastanowić się nad tym, czy potrzebny nam będzie dobry adwokat, który specjalizuje się wyłącznie w jednej dziedzinie prawa, czy też będziemy potrzebować pomocy omnibusa.

Rekomendacja kancelarii adwokackiej

Jeżeli uda nam się ustalić, po co nam tak naprawdę adwokat, to możemy zacząć skutecznie szukać odpowiedniego fachowca. Warto dokładnie ustalić listę swoich najważniejszych preferencji, czyli np. specjalizację adwokata, szybkość oraz sprawność działania, skuteczność, czy też dostępność oraz dyspozycyjność. Poszukiwania warto rozpocząć od naszej rodziny lub grupy najbliższych znajomych. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś z naszego najbliższego otoczenia, może polecić nam kogoś zaufanego, który oferuje usługi na bardzo wysokim poziomie. Osoby nam bliskie niestety nie zawsze będą znać się na naszych problemach, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy biznesowe. W takiej sytuacji warto zasięgnąć języka u zaufanych partnerów biznesowych lub naszych wspólników, którzy mogą polecić nam godnego zaufania adwokata.

W dzisiejszych czasach to właśnie rekomendacja jest najpopularniejszym i co najważniejsze najskuteczniejszym sposobem poszukiwania dobrego adwokata. Ta metoda doskonale sprawdza się z racji tego, że biznes ten w dużej mierze opiera się właśnie na dyskrecji i zaufaniu. O rekomendację możemy poprosić również naszego księgowego, kadrową, a nawet bank z którego usług korzystamy. Nie można zapominać również i o tym, że w dzisiejszych czasach mamy również dostęp do szerokiego grona profesjonalnych doradców finansowych, którzy także mogą udzielić nam wielu cennych wskazówek.

Nie tylko rekomendacje

Jeżeli nikt nie będzie w stanie wskazać nam dobrej kancelarii adwokackiej, to niestety będziemy zdani wyłącznie na siebie. Pamiętać należy o tym, że adwokaci oraz radcy prawni nie mogą reklamować swoich usług, dlatego też przeglądanie gazet z ogłoszeniami nie jest najlepszym rozwiązaniem. Pomóc nam może natomiast specjalny ranking kancelarii prawniczych, który często publikowany jest np. w prasie krajowej lub w zagranicznych almanachach.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Alimenty na dziecko w Niemczech – kiedy i ile się należy?

Alimenty na dziecko w Niemczech – kiedy i ile się należy?

Zarówno w Niemczech jak i wielu innych krajach obowiązek wychowywania dziecka i łożenia na jego utrzymanie spoczywa na obojgu z rodziców. Jeżeli któreś z nich nie chce lub nie ma możliwości brać udziału w czynnym życiu swojego dziecka zobowiązani są do płacenia na jego rzecz alimentów. Wysokość miesięcznych kwot, jakie muszą płacić określa tabela alimentacyjna, czyli Düsseldorfer Tabelle. Trzeba zaznaczyć, że tabela ta nie jest aktem prawnym, jest jedynie wytyczną i tworzy pewną ramę dla sądów niemieckich. Naturalnie wysokość świadczeń alimentacyjnych jest zależna od zarobków rodzica płacącego alimenty a także od wieku dziecka – stwierdza radca Katarzyna Brzozowska specjalizująca się w prawie rodzinnym.

Przykładowo:

Wysokość zarobków netto – do 1500 €

Wiek dziecka –
do 5 lat – 317 €
6 – 12 lat – 364 €
12 – 17 lat – 426 €
Od 18 lat – 488 €

Kombinacji w zależności od zarobków jest dużo, nie sposób wymienić wszystkich. Dla porównania postanowiłam zamieścić jeszcze jeden wariant – przy dużo wyższych zarobkach.

Wysokość zarobków dłużnika netto – 4701 – 5100 €

Wiek dziecka –
Do 5 lat – 508 €
6 – 12 lat – 583 €
12 – 17 lat – 682 €
Od 18 lat – 781 €

Przy dochodach powyżej 5100 € miesięcznie stawki alimentów przeliczane i przyznawane są indywidualnie.

Teoretycznie jeśli rodzic mieszka i pracuje w Niemczech i tam jest ubezpieczony i zameldowany, nie ma znaczenia gdzie mieszka dziecko. W praktyce wygląda to jednak nieco inaczej. Sąd przyznając alimenty zazwyczaj zmniejsza kwotę o jedną trzecią dla dziecka mieszkającego w Polsce w stosunku do tego ile dostałoby gdyby mieszkało ono w Niemczech.

W Niemczech państwo wypłaca rodzicom zasiłek na pierwsze i drugie dziecko w wysokości po 184 €, na trzecie 190 € a na każde kolejne po 215 €. W przypadku gdy dziecko osiągnęło pełnoletność zasiłek uznany jest jako jego dochód. Wówczas kwota świadczenia alimentacyjnego zmniejszona jest o połowę owego dochodu dziecka.

Warto w sytuacjach wątpliwości zwrócić się o pomoc do międzynarodowej kancelarii, dla której bariera językowa i różnice w prawie nie stanowią problemu.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Alimenty na dzieci- od czego zależy ich wysokość?

Alimenty na dzieci- od czego zależy ich wysokość?

Jeśli już stoimy w tej dość niezręcznej sytuacji,gdy dochodzi do płacenia alimentów na dzieci, warto mieć świadomość od czego zależy kwota, którą na ich rzecz będziemy uiszczać. Wysokość alimentów zależy od trzech istotnych rzeczy.

Przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, czyli takich,które umożliwiają mu prawidłowy rozwój, normalne warunki życiowe. Analizując takie potrzeby sąd bierze pod uwagę warunki mieszkaniowe dziecka, potrzebne pomoce naukowe, zapotrzebowanie na odzież, wyżywienie. Jeśli dziecko nie jest zdrowe dochodzi tu również do pokrycia części lub całych kosztów leków, opieki, badań. Rodzic, który ubiega się o alimenty na dzieci, powinien wszystkie te potrzeby odpowiednio udokumentować- w tej czynności powinien pomóc dobry prawnik. Przydadzą się rachunki, faktury i tym podobne.

Wysokość alimentów zależy także od możliwości finansowych rodzica. Możliwości zarobkowe to nie tylko dochody,które rodzic faktycznie osiąga, ale także profity i  zarobki, które ta osoba mogłaby osiągać przy odpowiednich staraniach i pełnym wykorzystaniu własnych kwalifikacji.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci

Rodzice bez względu na to czy żyją razem,  czy nie, mają obowiązek zapewnić swoim dzieciom środki do życia do momentu, gdy będą one same w stanie się utrzymać.  Jest to obowiązek nakładany na rodziców od momentu, gdy dziecko się urodzi, uznaje się to za naturalne; mamy dziecko więc staramy się mu zapewnić wszystko co najlepsze, wszystko to na co nas stać.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko

Powszechnie panuje błędna opinia, że mamy obowiązek pomagać dzieciom do momentu uzyskania  ich pełnoletności lub ukończenia 24 roku życia. Prawdą jest natomiast fakt, iż mamy dbać o utrzymanie dzieci do momentu, aż same będą w stanie dbać o swoje dobra. Nie ma tutaj sztywnej reguły wieku.

Nałożony obowiązek alimentacyjny spoczywa zatem nawet na rodzicach dziecka, które jest pełnoletnie, do momentu, aż skończy naukę lub się usamodzielni. Taki obowiązek nie wygaśnie oczywiście nigdy, jeśli dziecko nie będzie w stanie być samodzielne z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Są oczywiście wyjątki od powyższej reguły. Kiedy rodzic jest zwolniony z płacenia alimentów na dzieci?

 • gdy dziecko posiada majątek, który pozwala mu się utrzymać;
 • gdy dziecko może zaspokoić swoje potrzeby, gdyż ma pieniądze z innych źródeł tj:
  • renta rodzinna;
  • majątek rodzeństwa, z którym dziecko się wychowuje.

W razie wątpliwości najlepiej skorzystać z porady doświadczonego prawnika.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Alimenty po rozwodzie-podstawowe informacje

Alimenty po rozwodzie-podstawowe informacje

Płacenie alimentów po rozwodzie jest to przedłużenie obowiązku, który spoczywa na małżonkach podczas trwania małżeństwa. Bardzo często rozwód powoduje pogorszenie sytuacji majątkowej męża lub żony, zatem aby temu zapobiec sąd orzeka o alimentach.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny zależy od tego kto jest winny rozpadzie małżeństwa. W dużym uproszeniu można wyróżnić dwie sytuacje:

 • małżonek, który jest niewinny, ma obowiązek alimentacyjny wyłącznie wtedy, gdy drugi małżonek również nie ponosi żadnej winy w rozpadzie małżeństwa;
 • małżonek, który ponosi winę, ma obowiązek alimentacyjny jeśli drugi małżonek nie ponosi żadnej winy. Alimenty musi płacić bez względu  na to czy bez względu na to czy znajduje się on w niedostatku, a także małżonkowi, który również ponosi winę,gdy znajduje się on w trudnej sytuacji majątkowej.

Jak długo po rozwodzie małżonkowie płacą alimenty?

To również bardzo istotna kwestia. Przykładów można podać kilka. Z pewnością jedną z sytuacji, która skutkuje zaprzestaniem płacenia alimentów jest śmierć  jednego z małżonków, co dość oczywiste.

W momencie,  gdy małżonek, któremu płacone są alimenty wchodzi w nowy związek małżeński, obowiązek alimentacyjny również przestaje mieć miejsce.

A także po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązanym do alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany winnym rozkładu pożycia. W tym przypadku jednak sąd na wniosek uprawnionego może przedłużyć owy pięcioletni termin, ale tylko gdy zaistnieją ważne okoliczności.

Wysokość alimentów zależy od potrzeb małżonka,  któremu będą one przysługiwać, a także od zarobków, tego,który będzie je płacić. Sąd ustala kwotę, jednak w razie ewentualnych okoliczności będzie można ją zmienić.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Co powinniśmy wiedzieć wnosząc o rozwód?

Co powinniśmy wiedzieć wnosząc o rozwód?

Według polskiego prawa rozwód można otrzymać w momencie, gdy nastąpi przerwanie pożycia między małżonkami. Jest to zdecydowana podstawa, ponieważ jeśli do takiego rozpadu nie dojdzie, sąd nie będzie mieć obowiązku orzeczenia rozwodu, nawet jeśli małżonkowie zgodnie się co do tego zgadzają. Okoliczności takie jak przemoc domowa, zdrada, alkoholizm nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. Sąd jednak ma w  takich przypadkach obowiązek dokładnego zbadania sprawy, a także stwierdzenie, czy w danym małżeństwie nastąpił rozpad pożycia i na tej podstawie orzeka rozwód.

Czym jest rozwód

Czym według sądu jest rozkład pożycia? Są to zerwane wszystkie więzy między małżonkami: fizyczne, duchowe i te gospodarcze. Sąd nie udzieli rozwodu w kilku przypadkach:

 • jeśli na skutek rozwodu ucierpiałyby dzieci małżonków, przykładowo gdy rozwód pogorszy sytuację majątkową lub wpłynie niekorzystnie na psychikę małoletnich;
 • w momencie, gdy rozwodu chce wyłącznie małżonek, który jest winny rozpadu związku;
 • jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, na przykład w momencie, gdy jeden z małżonków walczy z chorobą i nie miałby kto objąć go opieką.

Przebieg sprawy rozwodowej

Od przebiegu rozwodu bardzo dużo zależy od adwokata, którego wybierzemy do prowadzenia naszej sprawy. W ogromnej mierze to on będzie walczyć o korzystny dla nas podział majątku, czy ewentualne alimenty, które nam przysługują. warto też znaleźć takiego prawnika, do którego będziemy mieć zaufanie, który będzie nas wspierać w tym trudnym  okresie życia. Prawnik udzieli nam konsultacji, powinien odpowiedzieć na wszystkie nasze wątpliwości związane z rozwodem. W razie potrzeby poprowadzi negocjacje z małżonkiem, przygotuje komplet potrzebnych dokumentów i będzie nas reprezentować przed sądem. Dobry adwokat będzie dla nas oparciem w tym burzliwym czasie.

Koszty związane z przeprowadzeniem rozwodu

Rozwód oczywiście nie jest darmowy, pod uwagę należy wziąć koszty sądowe, koszty adwokackie, a także ewentualne roszczenia alimentacyjne. Zatem decydując się na ten krok trzeba się odpowiednio finansowo przygotować.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Jak prawidłowo przekazać spadek, odpowiednie sporządzenie testamentu

Jak prawidłowo przekazać spadek, odpowiednie sporządzenie testamentu

Chcąc pozostawić ostatnią wolę możesz wybrać kilka sposobów jej przekazania. Musisz jednak znać kilka podstawowych zasad, ogólnych warunków, które odnoszą się do każdego rodzaju testamentu.

O czym należy pamiętać podczas sporządzania testamentu

Przede wszystkim testament może zawierać rozporządzenie wyłącznie jednego spadkodawcy. Przykładowo mąż i żona nie mogą spisać wspólnie jednego testamentu. Sporządzić testament może też tylko osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, zatem osoba, która jest w pełni poczytalna i pełnoletnia.

Testament, który  został spisany pod wpływem groźby lub innych czynników, które wymusiły decyzje dotyczące spadku również nie będzie mieć mocy prawnej.  Przedmiotem testamentu jest cały majątek spadkodawcy lub jego część, a konkretniej udział w nim.

Wybór dobrego prawnika

Najpewniejsze jest spisanie testamentu w formie aktu notarialnego, u odpowiedniego prawnika. Gdy powierzamy spisanie takiego dokumentu specjaliście mam gwarancję, ze testament będzie ważny i nasza wola zostanie uszanowana. Testament notarialny to dokument urzędowy i jest dowodem na to, co zostało w nim urzędowo poświadczone.

Spadkodawca ma też inne rozwiązanie: testament można przekazać ustnie w obecności wójta, starosty, kierownika urzędu stanu cywilnego itd. Taki dokument nosi tytuł testamentu urzędowego. Wygłasza się go następnie spadkobiercy w obecności osób trzecich, świadków. Obecnie nie jest jednak zbyt często stosowany.

Spadek można powierzyć również bez obecności notariusza, świadków czy osób urzędowych. Można własnoręcznie spisać testament i jest to sposób z pewnością wybierany najczęściej. Równie często jednak zdarza się, iż takie testamenty przez błędy czy uchybienia formalne nie są ważne.  Bywają tutaj problemy z interpretacją ostatniej woli. Taki dokument musi spełniać pewne kryteria:

 • musi być w całości sporządzony pismem ręcznym;
 • musi na nim widnieć podpis spadkodawcy;
 • musi być opatrzony datą.

Spośród wymienionych sposobów przekazania naszego majątku z pewnością zaangażowanie prawnika da największą pewność, że nasza wola zostanie zachowana. Specjalista rzeczowo spisze dokument i da nam gwarancję poprawności spisanego testamentu.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.