Browsed by
Kategoria: Prawo cywilne

Międzynarodowy przewóz osób – prawa pasażera

Międzynarodowy przewóz osób – prawa pasażera

Przewóz osób na trasie międzynarodowej musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Umowa konsumencka zabezpiecza interesy obu stron. Kupując bilet nikt nie można od nas żądać większych pieniędzy tylko ze względu na miejsce transakcji, czy też obywatelstwo. Prawa pasażera dotyczą zwykle tras dłuższych niż 250 km, które rozpoczynają się lub kończą w innym państwie.

Prawo do informacji

Przewoźnik ma obowiązek poinformować pasażera o odwołaniu, czy też opóźnieniu kursu. Ma on prawo znać przyczynę tej sytuacji. Istotnym jest to, aby była ona przekazana w odpowiednim czasie. Odwołanie podróży długodystansowej (powyżej 250 km), czy też opóźnienie powyżej 2 godzin daje nam prawo do: otrzymania zwrotu pieniędzy za bilet, bezpłatnego przewozu do miejsca rozpoczęcia podróży, podróży o tym samym standardzie w najbliższym możliwym terminie.
Warto pamiętać, że to przewoźnik musi zaproponować nam jedno z powyższych rozwiązań. Jeśli tego nie zrobi, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć skargę. Dzięki temu otrzymamy nie tylko zwrot za bilet, ale również rekompensatę w wysokości 50% wartości biletu.
W przypadku podróży, która miała planowo trwać powyżej 3 godzin (na trasie powyżej 250 km), a opóźnienie jest dłuższe, niż 1,5 godziny, to każdy pasażer ma dodatkowe prawa. Jest to m.in. prawo do posiłków oraz napojów (stosowane do czasu opóźnienia), czy też prawo do zakwaterowania (w przypadku, gdy opóźnienie wywołane jest klęską żywiołową, czy też niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi).

Prawo do pomocy i odszkodowania

Na trasach dłuższych niż 250 km osoba ranna w wypadku autokaru ma prawo do uzyskania odszkodowania. Jeśli pasażer zginie w wypadku, to o odszkodowanie mogą ubiegać się najbliżsi zmarłego.
O odszkodowanie można ubiegać się również w przypadku, gdy bagaż (oraz inne przedmioty osobiste) zostanie zniszczony, czy też zaginie podczas trwania podróży.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to przewoźnik musi zagwarantować pasażerowi pomoc w postaci odzieży, żywności, zakwaterowania, czy też transportu.
W przypadku, gdy przewoźnik nie wypełnia swoich obowiązków, to pasażer ma prawo złożyć skargę. Należy jednak przestrzegać terminu – wynosi on 3 miesiące od zdarzenia.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Mieszkanie od pośrednika. Co należy do jego obowiązków?

Mieszkanie od pośrednika. Co należy do jego obowiązków?

Jak wiadomo, czasem ludzie decydują się nabyć mieszkanie od pośrednika. Warto jednak zastanowić się nad tym, jak to wszystko wygląda z perspektywy prawa. Co prawo mówi na temat obowiązków, jakie ma pośrednik?

Co należy do obowiązków pośrednika?

Pośrednik to nikt inny, jak przedsiębiorca mający za zadanie zbierać i wyszukiwać informacje o nabywcach i zbywcach. Dodatkowo pośrednik ma zagwarantowane prowizje z obu stron. Warto też od razu dodać, że mimo, iż pośrednik nie jest konieczny, obecnie coraz częściej spotyka się ludzi odpowiedzialnych za pośrednictwo. Można powiedzieć, że pośrednik potrzebny jest wtedy, kiedy nie mamy czasu zająć się poszukiwaniem mieszkania. Niemniej spójrzmy na sprawę szczegółowo, obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami przedstawiają się w następujący sposób:

  • dostosowanie się do obowiązującego prawa;
  • dostosowanie się do obowiązujących standardów zawodowych;
  • działanie zgodnie z etyką zawodową
  • czynności pośrednictwa charakteryzujące się szczególną starannością;
  • ochrona interesów osób, na rzecz których prowadzi się czynności;
  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
  • nieustanne dbanie o doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Biuro nieruchomości gwarancją sukcesu?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy biuro nieruchomości stanowi pewność, że znajdziemy dokładnie to, czego potrzebujemy. Być może będzie to zaskoczeniem, ale niestety, mieszkanie od pośrednika nie zawsze jest gwarancją sukcesu. Problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach pośrednikiem może zostać dosłownie każdy. Można powiedzieć, że jest to, związane z tym, co wydarzyło się 1 stycznia 2014 roku. Właśnie wtedy doszło do zniesienia obowiązku licencji na zawód pośrednika nieruchomości. Fakt ten sprawił, że pośrednikiem nieruchomości może zostać praktycznie każdy, kto tego zapragnie. Co do wymagań, szczególne kwalifikacje nie są konieczne, a poza nimi liczy się posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczące szkód związanych z zawodem pośrednika.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.