Browsed by
Kategoria: Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe krok po kroku

Sprawy spadkowe krok po kroku

Śmierć bliskich nam osób wiąże się niestety w dzisiejszych czasach z koniecznością podjęcia paru prawnych kroków, jak i udania się do kilku instytucji. Dotyczy to zarówno samego zorganizowania pogrzebu, jak i późniejszego ubiegania się o spadek. Oto wskazówki, jak sprawnie przeprowadzić sprawy spadkowe krok po kroku.

Sprawa spadkowa u notariusza

Postępowanie spadkowe można w dość szybki sposób przeprowadzić u notariusza. Zwykle jest to sprawa droższa, ale czas oczekiwania znacznie krótszy niż w przypadku postępowania spadkowego przeprowadzonego w sądzie. W przypadku sprawy i notariusza konieczne jest by stawili się osobiście wszyscy spadkobiercy. Tylko w takiej sytuacji notariusz może sporządzić akt, który poświadczy dziedziczenie.

Do notariusza należy koniecznie zabrać ze sobą akt zgonu, informacje o miejscu zamieszkania i numerze pesel spadkodawcy, a także odpisy skróconych aktów urodzenia i małżeństwa spadkobierców. Oczywiście niezbędny będzie także testament jeśli takowy został sporządzony.

Akt poświadczenia dziedziczenia nie zostanie wydany od razu. Prawdopodobnie będzie trzeba poczekać na to kilka dni.

Droga sądowa

Drugą opcją ubiegania się o spadek po bliskim zmarłym jest postępowanie sądowe. Jak już zostało wspomniane, jest to opcja tańsza, ale też o wiele dłuższa, dlatego nie wszyscy chętnie się na nią decydują.

Aby rozpocząć postępowanie spadkowe w sądzie należy przede wszystkim złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego. Wniosek powinien zawierać dane osoby składającej, spadkodawcy oraz potencjalnych spadkobierców, akt zgonu, skrócone akty urodzenia i małżeństwa spadkobierców, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo oraz oświadczenia o zrzeczeniu się dziedziczenia jeśli takie występuje. Na podstawie wniosku sąd wydaje stosowne postanowienie stwierdzające nabycie spadku.
Warto pamiętać o tym, że im bardziej zgodnie spadkobiercy przystąpią do ubiegania się o spadek tym prostsze i krótsze będzie postępowanie spadkowe. W przypadkach trudniejszych warto zawsze skorzystać z pomocy zaufanego adwokata.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Jak prawidłowo przekazać spadek, odpowiednie sporządzenie testamentu

Jak prawidłowo przekazać spadek, odpowiednie sporządzenie testamentu

Chcąc pozostawić ostatnią wolę możesz wybrać kilka sposobów jej przekazania. Musisz jednak znać kilka podstawowych zasad, ogólnych warunków, które odnoszą się do każdego rodzaju testamentu.

O czym należy pamiętać podczas sporządzania testamentu

Przede wszystkim testament może zawierać rozporządzenie wyłącznie jednego spadkodawcy. Przykładowo mąż i żona nie mogą spisać wspólnie jednego testamentu. Sporządzić testament może też tylko osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, zatem osoba, która jest w pełni poczytalna i pełnoletnia.

Testament, który  został spisany pod wpływem groźby lub innych czynników, które wymusiły decyzje dotyczące spadku również nie będzie mieć mocy prawnej.  Przedmiotem testamentu jest cały majątek spadkodawcy lub jego część, a konkretniej udział w nim.

Wybór dobrego prawnika

Najpewniejsze jest spisanie testamentu w formie aktu notarialnego, u odpowiedniego prawnika. Gdy powierzamy spisanie takiego dokumentu specjaliście mam gwarancję, ze testament będzie ważny i nasza wola zostanie uszanowana. Testament notarialny to dokument urzędowy i jest dowodem na to, co zostało w nim urzędowo poświadczone.

Spadkodawca ma też inne rozwiązanie: testament można przekazać ustnie w obecności wójta, starosty, kierownika urzędu stanu cywilnego itd. Taki dokument nosi tytuł testamentu urzędowego. Wygłasza się go następnie spadkobiercy w obecności osób trzecich, świadków. Obecnie nie jest jednak zbyt często stosowany.

Spadek można powierzyć również bez obecności notariusza, świadków czy osób urzędowych. Można własnoręcznie spisać testament i jest to sposób z pewnością wybierany najczęściej. Równie często jednak zdarza się, iż takie testamenty przez błędy czy uchybienia formalne nie są ważne.  Bywają tutaj problemy z interpretacją ostatniej woli. Taki dokument musi spełniać pewne kryteria:

  • musi być w całości sporządzony pismem ręcznym;
  • musi na nim widnieć podpis spadkodawcy;
  • musi być opatrzony datą.

Spośród wymienionych sposobów przekazania naszego majątku z pewnością zaangażowanie prawnika da największą pewność, że nasza wola zostanie zachowana. Specjalista rzeczowo spisze dokument i da nam gwarancję poprawności spisanego testamentu.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.