Co powinniśmy wiedzieć wnosząc o rozwód?

Co powinniśmy wiedzieć wnosząc o rozwód?

Według polskiego prawa rozwód można otrzymać w momencie, gdy nastąpi przerwanie pożycia między małżonkami. Jest to zdecydowana podstawa, ponieważ jeśli do takiego rozpadu nie dojdzie, sąd nie będzie mieć obowiązku orzeczenia rozwodu, nawet jeśli małżonkowie zgodnie się co do tego zgadzają. Okoliczności takie jak przemoc domowa, zdrada, alkoholizm nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. Sąd jednak ma w  takich przypadkach obowiązek dokładnego zbadania sprawy, a także stwierdzenie, czy w danym małżeństwie nastąpił rozpad pożycia i na tej podstawie orzeka rozwód.

Czym jest rozwód

Czym według sądu jest rozkład pożycia? Są to zerwane wszystkie więzy między małżonkami: fizyczne, duchowe i te gospodarcze. Sąd nie udzieli rozwodu w kilku przypadkach:

  • jeśli na skutek rozwodu ucierpiałyby dzieci małżonków, przykładowo gdy rozwód pogorszy sytuację majątkową lub wpłynie niekorzystnie na psychikę małoletnich;
  • w momencie, gdy rozwodu chce wyłącznie małżonek, który jest winny rozpadu związku;
  • jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, na przykład w momencie, gdy jeden z małżonków walczy z chorobą i nie miałby kto objąć go opieką.

Przebieg sprawy rozwodowej

Od przebiegu rozwodu bardzo dużo zależy od adwokata, którego wybierzemy do prowadzenia naszej sprawy. W ogromnej mierze to on będzie walczyć o korzystny dla nas podział majątku, czy ewentualne alimenty, które nam przysługują. warto też znaleźć takiego prawnika, do którego będziemy mieć zaufanie, który będzie nas wspierać w tym trudnym  okresie życia. Prawnik udzieli nam konsultacji, powinien odpowiedzieć na wszystkie nasze wątpliwości związane z rozwodem. W razie potrzeby poprowadzi negocjacje z małżonkiem, przygotuje komplet potrzebnych dokumentów i będzie nas reprezentować przed sądem. Dobry adwokat będzie dla nas oparciem w tym burzliwym czasie.

Koszty związane z przeprowadzeniem rozwodu

Rozwód oczywiście nie jest darmowy, pod uwagę należy wziąć koszty sądowe, koszty adwokackie, a także ewentualne roszczenia alimentacyjne. Zatem decydując się na ten krok trzeba się odpowiednio finansowo przygotować.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *