Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

Każdego roku ZUS wydaje setki tysięcy różnych decyzji. Często są one błędne. Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ZUS odwołanie w formie pisemnej musimy wysłać do miesiąca od daty otrzymania wspomnianej decyzji. Możemy to zrobić bezpośrednio w oddziale ZUS-u, albo też listownie. W tym drugim przypadku uwzględnia się datę stempla pocztowego.

Co potem?

Po otrzymaniu odwołania, ZUS może albo podtrzymać swoją decyzję, albo też zmienić ją. W praktyce ZUS przekazuje sprawę do sądu, co następuje zwykle w terminie 30 dni od momentu otrzymania odwołania. Jeśli sąd nie otrzyma stosownego dokumentu do 60 dni od momentu przesłania odwołania do ZUS-u, możemy sami zaskarżyć ZUS przed sądem z tytułu zbędnego przedłużania czasu trwania naszej sprawy.

Prawnik? Z pewnością warto!

Jeśli uważamy, że decyzja ZUS-u jest dla nas krzywdząca i niesprawiedliwa, niezbędna może się okazać pomoc prawnika przy odwołaniu od decyzji ZUS. Zwłaszcza, jeśli sprawa będzie rozpatrywana przez sąd.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *