Jak prawidłowo przekazać spadek, odpowiednie sporządzenie testamentu

Jak prawidłowo przekazać spadek, odpowiednie sporządzenie testamentu

Chcąc pozostawić ostatnią wolę możesz wybrać kilka sposobów jej przekazania. Musisz jednak znać kilka podstawowych zasad, ogólnych warunków, które odnoszą się do każdego rodzaju testamentu.

O czym należy pamiętać podczas sporządzania testamentu

Przede wszystkim testament może zawierać rozporządzenie wyłącznie jednego spadkodawcy. Przykładowo mąż i żona nie mogą spisać wspólnie jednego testamentu. Sporządzić testament może też tylko osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, zatem osoba, która jest w pełni poczytalna i pełnoletnia.

Testament, który  został spisany pod wpływem groźby lub innych czynników, które wymusiły decyzje dotyczące spadku również nie będzie mieć mocy prawnej.  Przedmiotem testamentu jest cały majątek spadkodawcy lub jego część, a konkretniej udział w nim.

Wybór dobrego prawnika

Najpewniejsze jest spisanie testamentu w formie aktu notarialnego, u odpowiedniego prawnika. Gdy powierzamy spisanie takiego dokumentu specjaliście mam gwarancję, ze testament będzie ważny i nasza wola zostanie uszanowana. Testament notarialny to dokument urzędowy i jest dowodem na to, co zostało w nim urzędowo poświadczone.

Spadkodawca ma też inne rozwiązanie: testament można przekazać ustnie w obecności wójta, starosty, kierownika urzędu stanu cywilnego itd. Taki dokument nosi tytuł testamentu urzędowego. Wygłasza się go następnie spadkobiercy w obecności osób trzecich, świadków. Obecnie nie jest jednak zbyt często stosowany.

Spadek można powierzyć również bez obecności notariusza, świadków czy osób urzędowych. Można własnoręcznie spisać testament i jest to sposób z pewnością wybierany najczęściej. Równie często jednak zdarza się, iż takie testamenty przez błędy czy uchybienia formalne nie są ważne.  Bywają tutaj problemy z interpretacją ostatniej woli. Taki dokument musi spełniać pewne kryteria:

  • musi być w całości sporządzony pismem ręcznym;
  • musi na nim widnieć podpis spadkodawcy;
  • musi być opatrzony datą.

Spośród wymienionych sposobów przekazania naszego majątku z pewnością zaangażowanie prawnika da największą pewność, że nasza wola zostanie zachowana. Specjalista rzeczowo spisze dokument i da nam gwarancję poprawności spisanego testamentu.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *