Mieszkanie od pośrednika. Co należy do jego obowiązków?

Mieszkanie od pośrednika. Co należy do jego obowiązków?

Jak wiadomo, czasem ludzie decydują się nabyć mieszkanie od pośrednika. Warto jednak zastanowić się nad tym, jak to wszystko wygląda z perspektywy prawa. Co prawo mówi na temat obowiązków, jakie ma pośrednik?

Co należy do obowiązków pośrednika?

Pośrednik to nikt inny, jak przedsiębiorca mający za zadanie zbierać i wyszukiwać informacje o nabywcach i zbywcach. Dodatkowo pośrednik ma zagwarantowane prowizje z obu stron. Warto też od razu dodać, że mimo, iż pośrednik nie jest konieczny, obecnie coraz częściej spotyka się ludzi odpowiedzialnych za pośrednictwo. Można powiedzieć, że pośrednik potrzebny jest wtedy, kiedy nie mamy czasu zająć się poszukiwaniem mieszkania. Niemniej spójrzmy na sprawę szczegółowo, obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami przedstawiają się w następujący sposób:

  • dostosowanie się do obowiązującego prawa;
  • dostosowanie się do obowiązujących standardów zawodowych;
  • działanie zgodnie z etyką zawodową
  • czynności pośrednictwa charakteryzujące się szczególną starannością;
  • ochrona interesów osób, na rzecz których prowadzi się czynności;
  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
  • nieustanne dbanie o doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Biuro nieruchomości gwarancją sukcesu?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy biuro nieruchomości stanowi pewność, że znajdziemy dokładnie to, czego potrzebujemy. Być może będzie to zaskoczeniem, ale niestety, mieszkanie od pośrednika nie zawsze jest gwarancją sukcesu. Problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach pośrednikiem może zostać dosłownie każdy. Można powiedzieć, że jest to, związane z tym, co wydarzyło się 1 stycznia 2014 roku. Właśnie wtedy doszło do zniesienia obowiązku licencji na zawód pośrednika nieruchomości. Fakt ten sprawił, że pośrednikiem nieruchomości może zostać praktycznie każdy, kto tego zapragnie. Co do wymagań, szczególne kwalifikacje nie są konieczne, a poza nimi liczy się posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczące szkód związanych z zawodem pośrednika.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *