Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Rozwód stanowi częsty sposób definitywnego rozwiązania problemów małżeńskich o rozmaitym podłożu, będąc niejednokrotnie ostateczną drogą do zakończenia związku. Jakie formalności należy zrealizować oraz jak szybko i skutecznie przejść przez rozwodowe zawiłości? Pozew rozwodowy – pierwszy krok do rozwiązania małżeństwa Rozwód jest orzekany w przebiegu procesu sądowego, który zostaje zapoczątkowany stosownym pozwem, złożonym przez jednego z małżonków. Należy podkreślić, że sądowe postępowanie, zmierzające do orzeczenia rozwodu ma charakter całkowicie osobisty – nie może więc być powodowane przez osoby trzecie, a moc…

Read More Read More

Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

Każdego roku ZUS wydaje setki tysięcy różnych decyzji. Często są one błędne. Jak odwołać się od decyzji ZUS-u? W jakim terminie należy złożyć odwołanie? Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ZUS odwołanie w formie pisemnej musimy wysłać do miesiąca od daty otrzymania wspomnianej decyzji. Możemy to zrobić bezpośrednio w oddziale ZUS-u, albo też listownie. W tym drugim przypadku uwzględnia się datę stempla pocztowego. Co potem? Po otrzymaniu odwołania, ZUS może albo podtrzymać swoją decyzję, albo też zmienić ją. W praktyce…

Read More Read More

Na co zwracać uwagę wybierając kancelarię prawną?

Na co zwracać uwagę wybierając kancelarię prawną?

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z usług swojego adwokata, to warto zmienić go na innego. W wyborze najlepszej na rynku kancelarii adwokackiej, bardzo pomocne mogą okazać się rekomendacje usatysfakcjonowanych klientów. W Internecie można znaleźć bardzo wiele profesjonalnych serwisów internetowych, w których to możemy nie tylko zapoznać się z opiniami o konkretnych kancelariach, ale również umieścić własną opinię. Dzięki takim serwisom dowiemy się między innymi tego, z pomocy których firm warto skorzystać, a które należy omijać szerokim łukiem. Na co zwracać…

Read More Read More

Alimenty na dziecko w Niemczech – kiedy i ile się należy?

Alimenty na dziecko w Niemczech – kiedy i ile się należy?

Zarówno w Niemczech jak i wielu innych krajach obowiązek wychowywania dziecka i łożenia na jego utrzymanie spoczywa na obojgu z rodziców. Jeżeli któreś z nich nie chce lub nie ma możliwości brać udziału w czynnym życiu swojego dziecka zobowiązani są do płacenia na jego rzecz alimentów. Wysokość miesięcznych kwot, jakie muszą płacić określa tabela alimentacyjna, czyli Düsseldorfer Tabelle. Trzeba zaznaczyć, że tabela ta nie jest aktem prawnym, jest jedynie wytyczną i tworzy pewną ramę dla sądów niemieckich. Naturalnie wysokość świadczeń…

Read More Read More

Alimenty na dzieci- od czego zależy ich wysokość?

Alimenty na dzieci- od czego zależy ich wysokość?

Jeśli już stoimy w tej dość niezręcznej sytuacji,gdy dochodzi do płacenia alimentów na dzieci, warto mieć świadomość od czego zależy kwota, którą na ich rzecz będziemy uiszczać. Wysokość alimentów zależy od trzech istotnych rzeczy. Przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, czyli takich,które umożliwiają mu prawidłowy rozwój, normalne warunki życiowe. Analizując takie potrzeby sąd bierze pod uwagę warunki mieszkaniowe dziecka, potrzebne pomoce naukowe, zapotrzebowanie na odzież, wyżywienie. Jeśli dziecko nie jest zdrowe dochodzi tu również do pokrycia części lub całych kosztów…

Read More Read More

Alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci

Rodzice bez względu na to czy żyją razem,  czy nie, mają obowiązek zapewnić swoim dzieciom środki do życia do momentu, gdy będą one same w stanie się utrzymać.  Jest to obowiązek nakładany na rodziców od momentu, gdy dziecko się urodzi, uznaje się to za naturalne; mamy dziecko więc staramy się mu zapewnić wszystko co najlepsze, wszystko to na co nas stać. Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko Powszechnie panuje błędna opinia, że mamy obowiązek pomagać dzieciom do momentu uzyskania…

Read More Read More

Alimenty po rozwodzie-podstawowe informacje

Alimenty po rozwodzie-podstawowe informacje

Płacenie alimentów po rozwodzie jest to przedłużenie obowiązku, który spoczywa na małżonkach podczas trwania małżeństwa. Bardzo często rozwód powoduje pogorszenie sytuacji majątkowej męża lub żony, zatem aby temu zapobiec sąd orzeka o alimentach. Obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny zależy od tego kto jest winny rozpadzie małżeństwa. W dużym uproszeniu można wyróżnić dwie sytuacje: małżonek, który jest niewinny, ma obowiązek alimentacyjny wyłącznie wtedy, gdy drugi małżonek również nie ponosi żadnej winy w rozpadzie małżeństwa; małżonek, który ponosi winę, ma obowiązek alimentacyjny jeśli…

Read More Read More

Co powinniśmy wiedzieć wnosząc o rozwód?

Co powinniśmy wiedzieć wnosząc o rozwód?

Według polskiego prawa rozwód można otrzymać w momencie, gdy nastąpi przerwanie pożycia między małżonkami. Jest to zdecydowana podstawa, ponieważ jeśli do takiego rozpadu nie dojdzie, sąd nie będzie mieć obowiązku orzeczenia rozwodu, nawet jeśli małżonkowie zgodnie się co do tego zgadzają. Okoliczności takie jak przemoc domowa, zdrada, alkoholizm nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. Sąd jednak ma w  takich przypadkach obowiązek dokładnego zbadania sprawy, a także stwierdzenie, czy w danym małżeństwie nastąpił rozpad pożycia i na tej podstawie orzeka rozwód….

Read More Read More

Jak prawidłowo przekazać spadek, odpowiednie sporządzenie testamentu

Jak prawidłowo przekazać spadek, odpowiednie sporządzenie testamentu

Chcąc pozostawić ostatnią wolę możesz wybrać kilka sposobów jej przekazania. Musisz jednak znać kilka podstawowych zasad, ogólnych warunków, które odnoszą się do każdego rodzaju testamentu. O czym należy pamiętać podczas sporządzania testamentu Przede wszystkim testament może zawierać rozporządzenie wyłącznie jednego spadkodawcy. Przykładowo mąż i żona nie mogą spisać wspólnie jednego testamentu. Sporządzić testament może też tylko osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, zatem osoba, która jest w pełni poczytalna i pełnoletnia. Testament, który  został spisany pod wpływem groźby lub innych…

Read More Read More