Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Rozwód stanowi częsty sposób definitywnego rozwiązania problemów małżeńskich o rozmaitym podłożu, będąc niejednokrotnie ostateczną drogą do zakończenia związku. Jakie formalności należy zrealizować oraz jak szybko i skutecznie przejść przez rozwodowe zawiłości?

Pozew rozwodowy – pierwszy krok do rozwiązania małżeństwa

Rozwód jest orzekany w przebiegu procesu sądowego, który zostaje zapoczątkowany stosownym pozwem, złożonym przez jednego z małżonków. Należy podkreślić, że sądowe postępowanie, zmierzające do orzeczenia rozwodu ma charakter całkowicie osobisty – nie może więc być powodowane przez osoby trzecie, a moc sprawczą ma wyłącznie pozew złożony przez któregoś z małżonków.

Dodatkowo, sąd może odstąpić od orzekania rozwodu, jeśli w jego wyniku mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub jeśli jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwiązanie związku.

Rozwodowe rozprawy sądowe

Po rozpatrzeniu pozwu, sąd ustala datę pierwszego spotkania zainteresowanych stron – obowiązkowe jest przesłuchanie małżonków, którzy w ramach postępowania rozwodowego mają prawo zgłaszać wszelkie dowody, uznane na istotne w sprawie. Mogą również prosić o powołanie świadków lub biegłych, których przesłuchanie wniosłoby do sprawy istotne informacje i pomogło rozstrzygnąć niejasne kwestie.

Częstymi sprawami spornymi okazują się aspekty utrzymania władzy rodzicielskiej oraz wypłacania alimentów, niejednokrotnie niezbędny staje się także sądowy podział majątku. W odniesieniu do tych kwestii może stać się konieczne odroczenie rozprawy do kolejnego terminu – rozprawy rozwodowe mogą bowiem odbywać się w kilku sesjach, jeśli sąd uzna, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie danej sprawy.

Możliwe staje się również przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego – podobna decyzja zapada, gdy sąd dostrzeże przesłanki, świadczące o realnej szansie utrzymania małżeństwa lub gdy istotne jest ugodowe rozstrzygnięcie wspomnianych powyżej kwestii spornych.

Wyrok orzekający o rozwodzie

Decyzja o rozwodzie przedstawiana jest w formie wyroku, jednak przysługuje od niej odwołanie, generujące kolejne rozprawy w sądzie apelacyjnym. Wyrok zawiera informacje o podziale wspólnego mienia, opiece nad dziećmi oraz może orzekać ewentualne alimenty na rzecz dzieci lub jednego z małżonków.

Ile kosztuje rozwód?

Za przeprowadzenie rozprawy rozwodowej pobierana jest stała opłata, wynosząca sześćset złotych – warto wiedzieć, że jeśli pozew rozwodowy oznaczony jest jako opłacony, można liczyć na szybszy przebieg sprawy.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *