Browsed by
Kategoria: Prawo ubezpieczeń społecznych

To warto wiedzieć o rencie w Niemczech

To warto wiedzieć o rencie w Niemczech

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pracując za granicą mogą przysługiwać nam różne dodatki i świadczenia. Jeśli pracujemy w Niemczech możemy ubiegać się między innymi o niemiecką rentę, która wypłacana jest w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do wykonywania pracy. Oto garść najważniejszych informacji, które warto wiedzieć na temat renty w Niemczech.

Kto może otrzymać niemiecką rentę?

Niemiecka renta przysługuje osobom, których stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy, a które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Renta może być wypłacana jako pełnowymiarowa lub częściowa. O tej ostatniej mówimy wtedy, gdy pracownik jest w stanie wykonywać pracę przynajmniej trzy godziny dziennie, jednak nie więcej niż sześć.

Jaka jest wysokość renty?

Wypłacana kwota może być różna, jest bowiem ściśle związana z okresem pracy przed utratą możliwości do wykonywania pracy. Inaczej jest w przypadku bardzo młodych osób. W ich przypadku zakłada się jakby przepracowały one okres do ukończenia sześćdziesiątego roku życia.

Jak zacząć ubiegać się o rentę w Niemczech?

Aby otrzymać rentę w Niemczech należy przede wszystkich udać się do ubezpieczalni emerytalnej, by tam złożyć stosowny wniosek. Czasem wymagane jest także złożenie wniosku o rehabilitację. W przypadku gdy specjalista orzeknie, że rehabilitacja nie poprawi zdolności do pracy, automatycznie wniosek o rehabilitację zmieni swój status na wniosek o rentę.

Zawsze warto pamiętać o tym, by gromadzić wszystkie związane z rentą dokumenty, takie jak choćby zaświadczenia lekarskie. Mogą one znacznie usprawnić całą procedurę.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

Każdego roku ZUS wydaje setki tysięcy różnych decyzji. Często są one błędne. Jak odwołać się od decyzji ZUS-u?

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ZUS odwołanie w formie pisemnej musimy wysłać do miesiąca od daty otrzymania wspomnianej decyzji. Możemy to zrobić bezpośrednio w oddziale ZUS-u, albo też listownie. W tym drugim przypadku uwzględnia się datę stempla pocztowego.

Co potem?

Po otrzymaniu odwołania, ZUS może albo podtrzymać swoją decyzję, albo też zmienić ją. W praktyce ZUS przekazuje sprawę do sądu, co następuje zwykle w terminie 30 dni od momentu otrzymania odwołania. Jeśli sąd nie otrzyma stosownego dokumentu do 60 dni od momentu przesłania odwołania do ZUS-u, możemy sami zaskarżyć ZUS przed sądem z tytułu zbędnego przedłużania czasu trwania naszej sprawy.

Prawnik? Z pewnością warto!

Jeśli uważamy, że decyzja ZUS-u jest dla nas krzywdząca i niesprawiedliwa, niezbędna może się okazać pomoc prawnika przy odwołaniu od decyzji ZUS. Zwłaszcza, jeśli sprawa będzie rozpatrywana przez sąd.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.