Browsed by
Kategoria: Rozwód

W jakie sposób należy złożyć pozew rozwodowy?

W jakie sposób należy złożyć pozew rozwodowy?

Złożenie pozwu o rozwód nie jest wcale zadaniem takim prostym, jakby to mogło wydawać się na pierwszy rzut oka. W bardzo wielu przypadkach niezbędna będzie nie tylko fachowa pomoc prawnika, ale również doświadczonego detektywa, który pomoże nam zebrać przydatne dowody. Niniejszy artykuł to doskonała propozycja dla wszystkich tych osób, które chcą dowiedzieć się, w jaki sposób należy złożyć pozew o rozwód.

Fachowa pomoc prawnika

Jeżeli decydujemy się już na złożenie wniosku o rozwód, to warto zadbać o to, aby nasz pozew został napisany profesjonalnie. Korzystając z pomocy prawnika możemy znacząco przyśpieszyć rozpoczęcie procedur rozwodowych. Napisanie pozwu to dopiero połowa drogi do sukcesu. Nie można zapominać również i o tym, że należy uiścić do niego opłatę (600 zł). Osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej mogą oczywiście wnioskować o zwolnienie od wszelkich kosztów sądowych.

Rozwód z winy małżonka

Przygotowując pozew ważne jest to czy żądamy rozwodu z winy małżonka, czy też wnosimy o zaniechanie orzekania o winie. Warto wspomnieć również i o tym, że decyzję możemy zmienić w trakcie procesu. Jeżeli interesuje nas rozwód z winy małżonka to przydać może się pomoc detektywa w zbieraniu dowodów. Nawet najlepszy prawnik za wiele nam nie pomoże, jeżeli nie będziemy dysponować mocnymi dowodami.

Gdzie należy złożyć pozew?

Pozew rozwodowy składa się oczywiście w sądzie okręgowym. Właściwy jest zawsze ten sąd, w którym to okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania to pozew należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkana pozwanego.

O czym należy pamiętać?

Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że każdy rozwód należy dokładnie uzasadnić. W pozwie należy podać szczegółowe informacje dlaczego nastąpił całkowity rozkład pożycia małżonków. W uzasadnieniu można oczywiście przedstawić dowody z dokumentów oraz zeznania swoich świadków. Nie można zapominać również i o tym, aby dokładnie opisać sytuację majątkową małżonków. W przypadku alimentów należy wskazać także potrzeby finansowe dzieci.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Rozwód stanowi częsty sposób definitywnego rozwiązania problemów małżeńskich o rozmaitym podłożu, będąc niejednokrotnie ostateczną drogą do zakończenia związku. Jakie formalności należy zrealizować oraz jak szybko i skutecznie przejść przez rozwodowe zawiłości?

Pozew rozwodowy – pierwszy krok do rozwiązania małżeństwa

Rozwód jest orzekany w przebiegu procesu sądowego, który zostaje zapoczątkowany stosownym pozwem, złożonym przez jednego z małżonków. Należy podkreślić, że sądowe postępowanie, zmierzające do orzeczenia rozwodu ma charakter całkowicie osobisty – nie może więc być powodowane przez osoby trzecie, a moc sprawczą ma wyłącznie pozew złożony przez któregoś z małżonków.

Dodatkowo, sąd może odstąpić od orzekania rozwodu, jeśli w jego wyniku mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub jeśli jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwiązanie związku.

Rozwodowe rozprawy sądowe

Po rozpatrzeniu pozwu, sąd ustala datę pierwszego spotkania zainteresowanych stron – obowiązkowe jest przesłuchanie małżonków, którzy w ramach postępowania rozwodowego mają prawo zgłaszać wszelkie dowody, uznane na istotne w sprawie. Mogą również prosić o powołanie świadków lub biegłych, których przesłuchanie wniosłoby do sprawy istotne informacje i pomogło rozstrzygnąć niejasne kwestie.

Częstymi sprawami spornymi okazują się aspekty utrzymania władzy rodzicielskiej oraz wypłacania alimentów, niejednokrotnie niezbędny staje się także sądowy podział majątku. W odniesieniu do tych kwestii może stać się konieczne odroczenie rozprawy do kolejnego terminu – rozprawy rozwodowe mogą bowiem odbywać się w kilku sesjach, jeśli sąd uzna, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie danej sprawy.

Możliwe staje się również przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego – podobna decyzja zapada, gdy sąd dostrzeże przesłanki, świadczące o realnej szansie utrzymania małżeństwa lub gdy istotne jest ugodowe rozstrzygnięcie wspomnianych powyżej kwestii spornych.

Wyrok orzekający o rozwodzie

Decyzja o rozwodzie przedstawiana jest w formie wyroku, jednak przysługuje od niej odwołanie, generujące kolejne rozprawy w sądzie apelacyjnym. Wyrok zawiera informacje o podziale wspólnego mienia, opiece nad dziećmi oraz może orzekać ewentualne alimenty na rzecz dzieci lub jednego z małżonków.

Ile kosztuje rozwód?

Za przeprowadzenie rozprawy rozwodowej pobierana jest stała opłata, wynosząca sześćset złotych – warto wiedzieć, że jeśli pozew rozwodowy oznaczony jest jako opłacony, można liczyć na szybszy przebieg sprawy.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Co powinniśmy wiedzieć wnosząc o rozwód?

Co powinniśmy wiedzieć wnosząc o rozwód?

Według polskiego prawa rozwód można otrzymać w momencie, gdy nastąpi przerwanie pożycia między małżonkami. Jest to zdecydowana podstawa, ponieważ jeśli do takiego rozpadu nie dojdzie, sąd nie będzie mieć obowiązku orzeczenia rozwodu, nawet jeśli małżonkowie zgodnie się co do tego zgadzają. Okoliczności takie jak przemoc domowa, zdrada, alkoholizm nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. Sąd jednak ma w  takich przypadkach obowiązek dokładnego zbadania sprawy, a także stwierdzenie, czy w danym małżeństwie nastąpił rozpad pożycia i na tej podstawie orzeka rozwód.

Czym jest rozwód

Czym według sądu jest rozkład pożycia? Są to zerwane wszystkie więzy między małżonkami: fizyczne, duchowe i te gospodarcze. Sąd nie udzieli rozwodu w kilku przypadkach:

  • jeśli na skutek rozwodu ucierpiałyby dzieci małżonków, przykładowo gdy rozwód pogorszy sytuację majątkową lub wpłynie niekorzystnie na psychikę małoletnich;
  • w momencie, gdy rozwodu chce wyłącznie małżonek, który jest winny rozpadu związku;
  • jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, na przykład w momencie, gdy jeden z małżonków walczy z chorobą i nie miałby kto objąć go opieką.

Przebieg sprawy rozwodowej

Od przebiegu rozwodu bardzo dużo zależy od adwokata, którego wybierzemy do prowadzenia naszej sprawy. W ogromnej mierze to on będzie walczyć o korzystny dla nas podział majątku, czy ewentualne alimenty, które nam przysługują. warto też znaleźć takiego prawnika, do którego będziemy mieć zaufanie, który będzie nas wspierać w tym trudnym  okresie życia. Prawnik udzieli nam konsultacji, powinien odpowiedzieć na wszystkie nasze wątpliwości związane z rozwodem. W razie potrzeby poprowadzi negocjacje z małżonkiem, przygotuje komplet potrzebnych dokumentów i będzie nas reprezentować przed sądem. Dobry adwokat będzie dla nas oparciem w tym burzliwym czasie.

Koszty związane z przeprowadzeniem rozwodu

Rozwód oczywiście nie jest darmowy, pod uwagę należy wziąć koszty sądowe, koszty adwokackie, a także ewentualne roszczenia alimentacyjne. Zatem decydując się na ten krok trzeba się odpowiednio finansowo przygotować.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.