Alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci

Rodzice bez względu na to czy żyją razem,  czy nie, mają obowiązek zapewnić swoim dzieciom środki do życia do momentu, gdy będą one same w stanie się utrzymać.  Jest to obowiązek nakładany na rodziców od momentu, gdy dziecko się urodzi, uznaje się to za naturalne; mamy dziecko więc staramy się mu zapewnić wszystko co najlepsze, wszystko to na co nas stać.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko

Powszechnie panuje błędna opinia, że mamy obowiązek pomagać dzieciom do momentu uzyskania  ich pełnoletności lub ukończenia 24 roku życia. Prawdą jest natomiast fakt, iż mamy dbać o utrzymanie dzieci do momentu, aż same będą w stanie dbać o swoje dobra. Nie ma tutaj sztywnej reguły wieku.

Nałożony obowiązek alimentacyjny spoczywa zatem nawet na rodzicach dziecka, które jest pełnoletnie, do momentu, aż skończy naukę lub się usamodzielni. Taki obowiązek nie wygaśnie oczywiście nigdy, jeśli dziecko nie będzie w stanie być samodzielne z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Są oczywiście wyjątki od powyższej reguły. Kiedy rodzic jest zwolniony z płacenia alimentów na dzieci?

  • gdy dziecko posiada majątek, który pozwala mu się utrzymać;
  • gdy dziecko może zaspokoić swoje potrzeby, gdyż ma pieniądze z innych źródeł tj:
    • renta rodzinna;
    • majątek rodzeństwa, z którym dziecko się wychowuje.

W razie wątpliwości najlepiej skorzystać z porady doświadczonego prawnika.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *