Alimenty na dzieci- od czego zależy ich wysokość?

Alimenty na dzieci- od czego zależy ich wysokość?

Jeśli już stoimy w tej dość niezręcznej sytuacji,gdy dochodzi do płacenia alimentów na dzieci, warto mieć świadomość od czego zależy kwota, którą na ich rzecz będziemy uiszczać. Wysokość alimentów zależy od trzech istotnych rzeczy.

Przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, czyli takich,które umożliwiają mu prawidłowy rozwój, normalne warunki życiowe. Analizując takie potrzeby sąd bierze pod uwagę warunki mieszkaniowe dziecka, potrzebne pomoce naukowe, zapotrzebowanie na odzież, wyżywienie. Jeśli dziecko nie jest zdrowe dochodzi tu również do pokrycia części lub całych kosztów leków, opieki, badań. Rodzic, który ubiega się o alimenty na dzieci, powinien wszystkie te potrzeby odpowiednio udokumentować- w tej czynności powinien pomóc dobry prawnik. Przydadzą się rachunki, faktury i tym podobne.

Wysokość alimentów zależy także od możliwości finansowych rodzica. Możliwości zarobkowe to nie tylko dochody,które rodzic faktycznie osiąga, ale także profity i  zarobki, które ta osoba mogłaby osiągać przy odpowiednich staraniach i pełnym wykorzystaniu własnych kwalifikacji.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *