Prawnik, czy jest to równoznaczne z adwokatem lub radcą prawnym?

Prawnik, czy jest to równoznaczne z adwokatem lub radcą prawnym?

Doradca prawny (prawnik) – kancelaria prawna i kiedy się do niej udać?

Prawnikiem, czy też doradcą prawnym zostać może osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku prawniczym. Jest to najniższy stopień zawodowy w tej branży i posiada również najmniejsze możliwości – w kwestii podejmowania się spraw prawniczych.

Prawnik jest zwykłym przedsiębiorcą, który może otworzyć własną kancelarię prawną, a także w ramach swojej działalności udzielać porad prawnych. Działanie prawnika nie podlega nadzorowi organów nadrzędnych, zatem nie jest on zobowiązany prawnie do przestrzegania etyki zawodowe oraz, w związku z niedopatrzeniami w tym względzie, karom dyscyplinarnym. W ramach jego działalności nie jest zobligowany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Na doradcy nie leży również odpowiedzialność za uchybienia związane ze swoją niewiedzą – nawet jeśli zaszkodziłby nimi swoim klientom. Co więcej, nie ma on możliwość odmówienia składania zeznań w sprawach, w których biorą udział jego klienci.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *